با هم کرونا را شکست می دهیم - نخل اسپورت | نخل اسپورت

#پویش_ورزش_در_خانه

ما در قبال سلامتی خود و دیگران نیز مسئولیم.
به امید سلامتی و حال خوب برای تمام مردم جهان.