دوشنبه، 31 اردیبهشت 1403

ورود وزارت ورزش به اتفاقات مجمع هیات اتومبیلرانی خوزستان

رئیس هیات اتومبیلرانی و موتورسواری خوزستان با بیان این که نمی‌دانم چه مسائلی پشت پرده است که مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها اصرار بر باطل شدن مجمع هیات استان دارد، گفت: البته سرپرست فدراسیون دستور بررسی این قضیه را صادر کرده است.