موفقیت دوومیدانی کاران خوزستانی در مسابقات ورزش کارگری
موفقیت دوومیدانی کاران خوزستانی در مسابقات ورزش کارگری

دوومیدانی کاران ورزش کارگری خوزستان در مسابقات کشوری با کسب مقام های برتر، درخشیدند.

به گزارش نخل اسپورت؛ مسابقات دوومیدانی ورزش کارگری (جام اشتاد سازه) سوم لغایت پنجم مهرماه به میزبانی مشهد مقدس درحال برگزاری است که دوومیدانی کاران خوزستانی با کسب مقام های برتر، موفق ظاهر شدند.

در ماده ۱۵۰۰ متر این مسابقات؛ سید اسماعیل موسوی از ایده پردازان سپنج خوزستان به مقام اول، و در بخش پرتاب وزنه، سلیم دغاغله ایده پردازان سپنج خورستان با ثبت رکورد ۱۳.۸۸ به مقام اول دست یافتند.

در بخش پرش طول نیز، رضا ادکی پور از ایده پردازان سپنج خوزستان با ثبت رکورد ۶.۷۵ به مقام دوم و در ماده ۸۰۰ متر، احسان رحیمی لرکی از ایده پردازان سپنج خوزستان به مقام سوم دست یافت.

مسابقات بخش بانوان این دوره نیز امروز جمعه، چهارم مهر برگزار شد که اسما همتی نماینده خورستان در ماده ۱۰۰ متر با ثبت رکورد ۱۳/۱۰ به مقام سوم دست یافت.
انتهای پیام /