معرفی مسئول کمیته امور شهرستان های تیراندازی استان خوزستان
معرفی مسئول کمیته امور شهرستان های تیراندازی استان خوزستان

سیدناصر حسینی بعنوان مسئول کمیته امور شهرستان های استان منصوب شد.

به گزارش نخل  اسپورت؛ طی حکمی از سوی سید سالار محمدنیا رئیس هیأت تیراندازی استان خوزستان، سیدناصر حسینی به سمت مسئول کمیته امور شهرستان های استان انتخاب و معرفی شد.

خبرنگار: زینب سلمان زاده