انتخابات هیات تنیس روی میزمي تواند،الگو ساز باشد
انتخابات هیات تنیس روی میزمي تواند،الگو ساز باشد

انتظار اهالی ورزش از متولیان ورزش : شفاف سازی و برگشت اعتمادو انتخاب شایستگان مدیریت در هیات های ورزشی است.

بدون هیچگونه حمایت مصلحتی و فقط برمبنای اعتقاد، به شفاف سازی، و رسالت قلم ورزش، امروز به جرات میتوان،گفت و نوشت ورزش خوزستان و همه حاضرین ، در مجمع انتخاباتی ریاست هیات تنیس روی میز استان، برای اولین بار شاهد برگزاری یک مجمع انتخاباتی،ورزشی،سالم،کم نظیر ،همراه با رقابت شانه،به،شانه و الگو ساز شایسته سالاری وبدون مهندسی وهر گونه نفوذ های متداول،تضعیف و تخریب کننده،در فضای ورزش بودنند.

اعضای مجمع انتخاباتی هیات تنیس روی میز خوزستان، و ۹کاندید مطرح این رشته ورزشی وقتی انتخابات به دور دوم کشیده شد ودر دور دوم رئیس جدید هیات استان فقط با اختلاف یک رای بیشترانتخاب گردید با سربلندی و افتخاردرس امانت داری ومرام ارزشی ورزش و روح جوانمردی را به کالبد تضعیف شده و مملو از ناهنجاری فعلی ورزش تزريق کردنند تا ثابت شود هنوز خوش مرامي و امانت داری در فضای ورزش واهالي واقعی آن پایدار است.

این نوع انتخابات ثابت کرد در صورتیکه اداره کل ورزش نقش تدبیر و نظارت را با دقت اجرا نماید ودر پایان هر دوره ریاست هیأت های ورزشی استان شجاعانه وبا تدبیراقدام به انتصاب یک سرپرست اصلح وتوانمندوبی طرف وخارج از دایره درون آن هیات ورزشی  که دوره ریاست ومدیریتش به پایان رسیده نماید مطمئنا هرگونه شایعات جوسازی و تخریب و اتهام مهندسی شدن انتخابات هیات ورزشی بی اثر وبی رنگ خواهد شد البته بشرطي که اداره کل ورزش به همراه بازرسی آن اداره با دقت بر عملکرد سرپرست منصوب شده نظارت برای اجرای انتخابات سالم داشته باشد.

اداره کل ورزش بدون هیچگونه تعارف صنفی یا خدایی ناکرده بخاطر شایعات عنوان شده هرگز نباید از حق انتصاب سرپرست برای هیات های ورزشی که دوره رياستشان به پایان رسیده یا در حال اتمام است عقب نشینی یا تعلل نماید و انتخاب وانتصاب سرپرست نباید از بدنه چارت سازمانی یا مدیریت آن هیاتی که مدت ریاستش به پایان رسيده منصوب شود چون انتصاب سرپرست ازبدنه هیات ورزشی یا کاندید شدن سرپرست منصوب شده باعث بروز شایعاتی هم چون مهندسی شدن انتخابات آینده هیات را در بر خواهد داشت.

همانطوریکه قبلا شایعات مهندسی شدن درحاشیه انتخابات بعضی ازهیات های ورزشی  هم مطرح وشنیده شده بود ومتاسفانه هیچکس هم آن شایعات را تکذیب نکرد،بنابراین اداره ورزش  برای رفع این گونه شایعات ودر نوع انتصاب سرپرست باید دقت و تدبیر بیشتری از خود نشان دهد، هم چنین برای جلوگیری ازتک کاندیدا شدن انتخابات هیات های ورزشی ویا ثبت نام سیاه لشکری آن هم با هدف انصراف در آخرین لحظه شروع رسمی مجمع انتخابات باید نظارت و دقت بیشتری شود ادار ه ورزش و جوانان وبخصوص شخص مدیر کل و معاونین آن اگر خواستار حضور خروجی های واقعی ورزش و مدیران تاثیر گذار و توانمند کاربلد دربدنه مدیریت هیات های ورزش استان هستند باید برای رفع شایعات مطرح شده چاره اندیشی جدی کنند واز نحوه چیدمان نفرات مجمع انتخابات و حتی کاندیداهای هیات تنیس روی میزاستان، برای مجامع آینده هیات های ورزشی استان الگو سازی کنند.

امید است درآینده شاهد ادامه روند سالم سازی و شایسته سالاری مجامع انتخاباتی هیات های ورزشی استان باشیم

 ✍سید مهدی ابوس

انتهای پیام