مسابقات تیراندازی جانبازان ومعلولین قهرمانی استان خوزستان برگزارشد
مسابقات تیراندازی جانبازان ومعلولین قهرمانی استان خوزستان برگزارشد

مسابقات تیراندازی جانبازان ومعلولین قهرمانی استان به میزبانی اهواز برگزار شد.

به گزارش نخل اسپورت؛ مسابقات تیراندازی جانبازان ومعلولین قهرمانی استان خوزستان، امروز دوم دی ماه به میزبانی اهواز برگزار شد که در پایان تیم های اهواز، دزفول و سوسنگرد به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.