دومین دوره مسابقات اسب سواری جام مهیب محسنی برگزار شد
دومین دوره مسابقات اسب سواری جام مهیب محسنی برگزار شد

دومین دوره مسابقات اسب سواری استقامت استان خوزستان، به میزبانی شهرستان ویس برگزار گردید و قهرمانان مسافت‌های مختلف مشخص شدند.

به گزارش نخل اسپورت، دومین دوره سواری استقامت استان خوزستان به نام جام مهیب محسنی در سال جاری در تاریخ۹۸/۰۹/۰۸ به میزبانی شهرستان ویس در مسافت های ۴۰ و ۶۰ کیلومتر و ۸۰ کیلومتر با سرعت محدود و نامحدود برگزار گردید.

در این دوره ۲۲ راس اسب از اهواز، ماهشهر، شوش و ایذه ، شرکت داشتند و نفرات زیر موفق به گذراندن مسیر بسلامت گردیدند.

در مسافت ۴۰ کیلومتر، اعظم ساغر زاده با مادیان ویانا ، و امین عکام با اسب مریان محسنی ، محمود عبداله پور با اسب آشوب و عبدالرسول موسوی با اسب کاوه.


در مسافت ۶۰ کیلومتر، ستاره رییسی با اسب مختار و زهرا فولادوند با اسب نار مکاوی، و  ابراهیم اسدی با اسب یاور اسدی، محمد حسن ساعی پور با اسب لورنس ساعی پور.

در مسافت ۸۰ کیلومتر آزاد، حشمت حسن زاده با مادیان رقابیه، مقام اول را بدست آورد، محمد حسن خیاطی پور با اسب زلزله مقام دوم، و امید کلید دار با اسب کهرام موفق به کسب مقام سوم شد.

انتهای پیام