ضرورت احداث بوستان مجهز بانوان در بهبهان
ضرورت احداث بوستان مجهز بانوان در بهبهان

تنها یک مجموعه تفریحی بانوان در بهبهان وجود دارد که به دلیل بعد مسافتی و حتی امکاناتی که تناسب لازم با فعالیت های ورزشی ، فرهنگی و فراغتی ندارد از استقبال قابل توجهی برخوردار نیست .

سید تاج الدین ایزدگشب/از آنجایی که پارک یا بوستان بانوان عرصه ای برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی- مشارکتی، فراغتی- تفریحی، بهداشتی و اقتصادی، مبتنی بر ارزش های اجتماعی – فرهنگی بانوان در هر نقطه ای از کشور است. لذا، با برنامه ریزی و طراحی در این پارک ها می توان زمینه ساز شکوفایی، بالندگی، ایجاد حس اعتماد به نفس و مشارکت و نیز اشتغال برای بانوان در این شهرستان باشد.

امروز بانوان در بهبهان به دلیل محدودیت هایی که ممکن است مانع از انجام بخشی از فعالیت های ورزشی یا فراغتی در سطح شهر و همراه با مردان در فضای سبز قدیمی و فاقد امکانات باشد ، از نخستین حقوق خود در قالب نیازهای اجتماعی محروم مانده اند .

تنها یک مجموعه تفریحی بانوان در بهبهان وجود دارد که به دلیل بعد مسافتی و حتی امکاناتی که تناسب لازم با فعالیت های ورزشی ، فرهنگی و فراغتی ندارد از استقبال قابل توجهی برخوردار نیست .

دوچرخه سواری گه‌گاه بانوان در سطح شهر ، محدودیت های تردد تیم های ورزشی در اماکن تفریحی ورزشی ، پیاده روی های بیشمار در مسیرهای شلوغ و فاقد ایمنی عواملی است که میتواند مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شهر را راغب به احداث بوستان چند منظوره ویژه بانوان کند ، مشروط بر اینکه در صورت توجیه اجرایی ، دارای طرح مطالعاتی و کارشناسی باشد .

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس خوزستان