حضور داوران خوزستانی در آزمون فدراسیون فوتبال کشور
حضور داوران خوزستانی در آزمون فدراسیون فوتبال کشور

داوران خوزستانی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در آزمون تئوری و عملی فدراسیون فوتبال برای بین المللی شدن، حضور می یابند.

به گزارش نخل اسپورت؛ کمیته داوران فدراسیون فوتبال در نظر دارد از داوران و کمک داورانی که شانس حضور در لیست بین المللی سال ۲۰۱۹ قرار دارند٬ به همراه داورانی که شانس حضور در لیست بین المللی۲۰۲۰ را دارند، آزمون دانش داوری و تست عملی در روز جمعه؛ پنجم مهرماه بگیرد.

حسن ظهیری، امیر فالحی، نسیم کیانی مقدم و مرضیه بهداروند از خوزستان که از شانس های بین المللی شدن هستند، در این آزمون شرکت می کنند.

انتهای پیام