حضور بانوی کشتی گیر  خوزستانی در تیم ملی کشتی سومو
حضور بانوی کشتی گیر  خوزستانی در تیم ملی کشتی سومو

فاطمه بهروزی کشتی گیر خوزستانی، در مسابقات کشتی سومو قهرمان قهرمانان ابر چالش اوکسیان، توانست در بخش انفرادی قهرمان کشور شود.

به گزارش نخل اسپورت، تیم کشتی بانوان خوزستان در مسابقات کشتی سومو کشوری، به مقام دوم دست یافت.

فاطمه بهروزی، بانوی کشتی گیر خوزستانی، یکی از گزینه های اعزامی به مسابقات جهانی اوکراین است.