جودوکار خوزستانی در اردوی تیم‌ملی نوجوانان
جودوکار خوزستانی در اردوی تیم‌ملی نوجوانان

ورزشکار خوزستانی به دور جدید اردوی تیم‌ملی نوجوانان دعوت شد.

به گزارش نخل اسپورت، حسام بابادی از استان تنها خوزستانی دعوتشده به این مرحله از اردوی تیم‌ملی است.

ایوب رستمی، سرمربی تیم‌ملی نوجوانان، ۱۴ جودوکار را به اردو فراخوانده است.

مرحله جدید اردوی تیم‌‌ملی از فردا ( دوشنبه) در تهران آغاز می‌شود و تا ۱۷ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام