دو خوزستانی در فدراسیون وزنه برداری سمت گرفتند
دو خوزستانی در فدراسیون وزنه برداری سمت گرفتند

انتخاب دو نفر از کادر هیئت وزنه برداری خوزستان به عنوان اعضاء کمیته آموزش و کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران

به گزارش نخل‌اسپورت، دکتر مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران طی احکامی جداگانه، شیرین زیلایی نایب رئیس بانوان و رامین اسکندری رئیس کمیته آموزش هیئت وزنه برداری خوزستان را به عنوان عضو کمیته آموزش و کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری انتخاب کرد.