یک خوزستانی در پست دبیری شورای عالی مشورتی فدراسیون وزنه برداری
یک خوزستانی در پست دبیری شورای عالی مشورتی فدراسیون وزنه برداری

محمدرضا کاظمی نژاد به عنوان دبیر شورای عالی مشورتی فدراسیون وزنه برداری انتخاب شد.

به گزارش نخل‌اسپورت، با تصمیم دکتر مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی آقای محمدرضا کاظمی نژاد عضو هیئت رئیسه وزنه برداری خوزستان به عنوان دبیر شورای عالی مشورتی فدراسیون وزنه برداری انتخاب شد.

انتهای پیام