قرارداد تیم های بدهکار لیگ برتری ثبت نشود
قرارداد تیم های بدهکار لیگ برتری ثبت نشود

تیم های لیگ برتری تنها در صورتی می توانند قراردادهایشان را ثبت کنند که تمامی بدهی هایشان را تسویه کرده باشند.

به گزارش نخل اسپورت , طبق روال سال های اخیر فدراسیون فوتبال قصد دارد مانع از ثبت قرارداد باشگاه هایی شود که با مشکل بدهی روبرو هستند. در سال های قبل نیز این موضوع مطرح بود که تیمی که بدهکار است حق ثبت قرارداد ندارد اما در نهایت با برخی تبصره ها و چشم پوشی ها این اتفاق رخ داد اما امسال نیز براساس نامه ای که فدراسیون به هیات فوتبال استان های مختلف فرستاده به آن ها اعلام کرده است که نباید قرارداد باشگاه های بدهکار ثبت شود.

در این نامه که با امضای ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکل فدراسیون فوتبال و در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۸ به هیات استان ها فرستاده شده آمده است:

“با توجه به شروع فصل نقل و انتقالات و با عنایت به تراکم دیون معوقه باشگاه های نامبرده در این نامه و نظر به ضرورت تعیین تکلیف بدهی های مزبور و جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران که تاخیر بیش از این قطعا موجب افزایش خسارت وارده به آنان خواهد بود و با توجه به تکلیف فدراسیون فوتبال در اجرای آرای صادره از کمیته های این فدراسیون ، مقتضی است مقرر نمایید در اجرای بند۱ و بند ۵ ماده ۱۳ آئین نامه نقل و انتقالات ، از ثبت هرگونه قرارداد ناظر بر استخدام بازیکن، کادرفنی و یا کادرپزشکی و صدور هرگونه مجوز در ارتباط با ثبت موارد یادشده، تا تصفیه کامل دیون باشگاه و اعلام و گواهی مراتب توسط کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مطلقا خودداری نمائید. بدیهی است مسئولیت رعایت و اجرای کامل و بدون قید و شرط مفاد این نامه بعهده مسئولین محترم سازمان لیگ خواهد بود.”

با این وصف باید منتظر ماند دید لیگ برتر که امسال به خاطر برخی موانع هنوز تاریخ شروعش مشخص نیست با چالش عدم ثبت قراردادهای باشگاه های بدهکار نیز مواجه خواهد شد یا مثل فصول قبل این موضوع عاقبت در دقایق آخر حل می شود.

انتهای پیام

  • منبع خبر : ورزش3