اوقات فراغت؛ فرصتی که نباید بیش از این از بین برود
اوقات فراغت؛ فرصتی که نباید بیش از این از بین برود

زندگی روزمره انسان چهار بخش عمده را در بر می گیرد که شامل کار، رفع نیازهاي بدنی مانند خواب، خوراك و مانند آن، وظایف روزانه یا مسؤلیت فرد در مقابل خانواده و اطرافیان و ورزش و اوقات فراغت یا زمان باقیمانده براي آزاد شدن فکر است. در این میان یکی از موارد استفاده مثبت از اوقات فراغت، تفریحات سالم است و یکی از تفریحات سالم نیز ورزش است.

به گزارش خبرنگار نخل‌اسپورت، با توجه به ماشینی شدن زندگی و توسعه فقر حرکتی بویژه در بین کودکان و نوجوانان که تحت عنوان سونامی فقر حرکتی از آن نام برده می شود، لزوم توجه بیشتر به مقوله اوقات فراغت ورزشی بیشتر نمود پیدا می کند.

زمان، مهم ترین دارایی هر انسان است؛ از جمله مسائلی که امروزه توجه زیادی به آن می شود گذران زمان اوقات فراغت از طریق ورزش کردن است. به شکل های متعددی می توان اوقات فراغت خود را طی کرد اما یکی از مفیدترین آن ها، ورزش کردن می باشد که از این طریق می توان در کاهش سونامی فقر حرکتی ایجاد شده نیز بسیار تاثیرگذار بود.

آلودگی محیطی در استان خوزستان به دلیل پدیده ریزگردها، سلامت جسمی و روحی افراد را به شدت آسیب پذیر کرده، به همین دلیل لزوم پرداختن به تفریحات سالم بویژه فعالیت های ورزشی، آثار مثبت بسیاری را می تواند در سلامت روح و روان خوزستانی ها بر جای بگذارد.

البته مسأله اوقات فراغت مختص یک طبقه خاص نیست اما نیاز است در این زمینه توجه ویژه تری به اوقات فراغت کودکان و نوجوانان داشت و با روش های اصولی و فراهم کردن امکانات مناسب، به کمک ورزش این اوقات را پربار کرد تا متضمن سلامت جسمی و ذهنی آنها شود تا در نتیجه آن جامعه ای پویا داشته باشیم.

در نشست صمیمانه‌ای که نیمه دوم سال ۹۶، مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان با تعدادی از نوجوانان یکی از مناطق اهواز (ملاشیه) داشت، نوجوانان پسر از عدم فرهنگ سازی مناسب در زمینه اوقات فراغت در منطقه شان صحبت کردند؛ از اینکه متاسفانه خواهرها و مادرهایشان اوقات فراغت خاصی ندارند و امیدوار بودند که با اختصاص تسهیلات لازم و برگزاری جشنواره های متعدد ورزشی-تفریحی، شرایط تزریق روحیه شاد و هیجان در منطقه شان اتفاق افتد که البته این اتفاق باید در تمام مناطق اهواز؛ چه در مرکز شهر و چه حاشیه های آن حاصل شود.

به گزارش خبرنگار نخل‌اسپورت، با توجه به آماری که سال گذشته از سوی مرکز آمار کشور، منتشر شد، استان خوزستان، رتبه دوم به لحاظ بیشترین نرخ بیکاری در کشور را دارد که در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در زمینه اوقات فراغت، همین امر موجب سوق پیدا کردن قشر حساس نوجوان و جوان به سوی آسیب های فراغتی می شود.

  • نویسنده : زینب سلمان زاده، خبرنگار نخل‌اسپورت (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی؛ گرایش اوقات فراغت)