سرپرست هیأت کاراته خوزستان منصوب شد
سرپرست هیأت کاراته خوزستان منصوب شد

نگار افشین از سوی فدراسیون کاراته بعنوان سرپرست هیات کاراته استان خوزستان منصوب شد.

به گزارش نخل‌اسپورت، سرپرست هيات با هماهنگي اداره كل ورزش و جوانان استان ضمن انجام امور محوله حداكثر ظرف مدت سه ماه فرصت دارد تا نسبت به مقدمات و برگزاري انتخابات رئيس هيات فراهم نمايد.

بدین ترتیب نگار افشین به سرپرستی هیات کاراته استان خوزستان منصوب شد، تا بلکه حواشی بی‌شمار این هیات رو به پایان رود.

انتهای پیام