سرپرست نفت‌‎مسجدسیلمان و کیانی‌فر نقره داغ شدند!
سرپرست نفت‌‎مسجدسیلمان و کیانی‌فر نقره داغ شدند!

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تخلف رخ داده در دیدار ملوان بندرانزلی و نفت مسجد سلیمان صادر کرد.

به گزارش نخل اسپورت به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار ملوان بندرانزلی و نفت مسجد سلیمان از سری رقابتهای جام حذفی برگزار شد.

در خصوص تخلف انتسابی به علی کیانی فر و سروش صالحی پور به ترتیب بازیکن و مدیر تیم نفت مسجدسلیمان مبنی بر تخلف بازی غیر مجاز مقابل تیم ملوان بندرانزلی از سوی علی کیانی فر و معاونت در تحقق این تخلف از سوی سروش صالحی پور با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به استفاده از بازیکن مذکور در بازی با تیم ملوان، علی رغم محرومیت ایشان در بازی جام حذفی و ابلاغ این موضوع در جلسه هماهنگی پیش از مسابقه به مدیر تیم نفت مسجد سلیمان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، تخلف انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص داده شد.

بر همین اساس مستند به بند ۷ ماده ۲۸ مقررات انضباطی و بند ۲ ماده ۶۱ این مقررات علی کیانی فر به سه ماه محرومت از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و سروش صالحی پور به دو ماه محرومیت مذکور مطابق ماده ۳۸ مقررات انضباطی محکوم شدند.

رای صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

انتهای پیام

  • منبع خبر : ایسنا