تغییرات در باشگاه فولاد خوزستان
تغییرات در باشگاه فولاد خوزستان

دو عضو هیئت مدیره باشگاه فولاد خوزستان کنار گذاشته شدند.

به گزارش نخل‌اسپورت، ترکیب جدید هیئت مدیره باشگاه فولاد خوزستان اعلام شد که اسماعیل گودرزی به عنوان رئیس هیئت مدیره، حبیب الله رضایی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و و حمیدرضا گرشاسبی به مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حضور خواهند داشت.

همچنین هیئت مدیره باشگاه فولاد خوزستان ازحمات اسماعیل گودرزی و جواد مقدسی در مدت عضویت در هیئت مدیره، قدردانی کرد.

هیچگونه توضیعی در خصوص این تغییرات توسط باشگاه فولاد خوزستان ارائه نشده است.

هیئت مدیره باشگاه فولاد خوزستان همیشه با ۵ عضو فعالیت می کرد.

انتهای پیام /