نفت مسجد سلیمان در پرونده شکایت ۲ باشگاه لیگ برتر تبرئه شد
نفت مسجد سلیمان در پرونده شکایت ۲ باشگاه لیگ برتر تبرئه شد

رای پرونده شکایت هوادار و مس کرمان علیه نفت مسجد سلیمان صادر شد.

به گزارش نخل اسپورت، کمیته انضباطی رای خود را در خصوص شکایت دو باشگاه هوادار و صنعت مس کرمان علیه نفت مسجد سلیمان صادر کرد.

با اعلام کمیته انضباطی: باشگاه هوادار شکایت خود را علیه باشگاه نفت مسجد سلیمان مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر با این توضیح که باشگاه نفت مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۹ مورخ ۱۴ تیر ماه اصداری از سوی کمیته انضباطی، از ثبت بازیکن جدید تا زمان تسویه کامل دیون محروم بوده است اما مبادرت به تثبت بازیکن کرده است، را به کمیته انضباطی ارسال کرد. با توجه به استناد مدارک و دلایل موجود در پرونده و بررسی های صورت گرفته، موضوع شکایت منطبق با مصادیق مندرج در ماده ۶۱ مقررات انضباطی تشخیص داده نمی شود و بر همین اساس مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی، حکم بر برائت باشگاه نفت مسجد سلیمان صادر می شود. رای صادره ظرف مدت ۷ روز نزد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظر است.

در خصوص شکایت باشگاه صنعت مس کرمان علیه باشگاه نفت مسجد سلیمان مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام پیمان رنجبری در دیدار روز ۲۱ مرداد ماه با این توضیح که باشگاه نفت مسجد سلیمان، بازیکن موضوع شکایت را علیرغم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات این باشگاه توسط فیفا و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به عنوان یک بازیکن جدید در ترکیب خود استفاده کرده است، با توجه به اسناد و مدارک و دلایل موجود در پرونده کمیته تعیین وضعیت مبنی بر تعیین تکلیف دیون باشگاه نفت مسجد سلیمان و منتفی شدن دادنامه سابقه الصدور این کمیته، موضوع شکایت منطبق با مصادیق مندرج در ماده ۶۱ مقررات انضباطی تشخیص داده نمی شود و بر همین اساس مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت باشگاه و بازیکن موضوع شکایت صادر می شود.

رای صادره ظرف مدت ۷روز نزد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظر خواهی است.

انتهای پیام/