برگزاری اولین دوره مسابقات آلتیمیت فریزبی سالنی خانواده کارگر خوزستان
برگزاری اولین دوره مسابقات آلتیمیت فریزبی سالنی خانواده کارگر خوزستان

اولین دوره مسابقات آلتیمیت فریزبی سالنی خانواده کارگر خوزستان برگزار می شود.

به گزارش نخل اسپورت؛ اولین دوره مسابقات آلتیمیت فریزبی سالنی خانواده کارگر خوزستان در بخش بانوان و آقایان طی روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه به میزبانی اهواز برگزار می شود.

مسابقات بخش آقایان در روز اول و بانوان در روز دوم برگزار خواهد شد.

خبرنگار: زینب سلمان زاده