انتخاب یک خوزستانی برای سرپرستی روابط عمومی انجمن دوومیدانی کارگران کشور
انتخاب یک خوزستانی برای سرپرستی روابط عمومی انجمن دوومیدانی کارگران کشور

طی حکمی از سوی رئیس انجمن دوومیدانی کارگران کشور، یک خوزستانی بعنوان سرپرست روابط عمومی این انجمن انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار نخل‌اسپورت؛ طی حکمی از سوی محمدعلی غربی رئیس انجمن دوومیدانی کارگران کشور، وحید احمدی بعنوان سرپرست کمیته روابط عمومی این انجمن انتخاب شد.

شایان ذکر است احمدی طی یک سال اخیر به عنوان عضو کمیته روابط عمومی این انجمن مشغول فعالیت بوده است.

خبرنگار: زینب سلمان‌زاده