معرفی اعضاء کمیته فریزبی ورزش کارگری استان خوزستان
معرفی اعضاء کمیته فریزبی ورزش کارگری استان خوزستان

با حضور رئیس هیئت ورزش کارگری خوزستان و طی حکمی از سوی رئیس کمیته فریزبی ورزش کارگری استان، اعضاء این کمیته منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار نخل اسپورت؛ امروز دوشنبه چهارم اسفندماه با حضور سیدحمید غفاری، رئیس هیئت ورزش کارگری استان خوزستان و به پیشنهاد وحید احمدی، رئیس کمیته فریزبی ورزش کارگری استان اعضاء این کمیته انتخاب و معرفی شدند.

زهرا نقاش بعنوان نائب رئیس کمیته فریزبی هیئت ورزشی کارگری استان خوزستان؛ مجتبی اله مرادزاده، دبیر و زینب سلمان زاده مسئول روابط عمومی این کمیته منصوب شدند.

انتهای پیام/