سه شنبه، 28 فروردین 1403
نخل اسپرت | NakhlSport » اخبار وزنه برداری و کشتی

سرپرست کمیته کشتی پهلوانی استان:

هدف اصلی ما پویا کردن کشتی پهلوانی در مدارس خوزستان است

سرپرست کمیته کشتی پهلوانی هیات کشتی خوزستان گفت: هدف اصلی ما پویا کردن کشتی پهلوانی در مدارس استان است و امیدواریم با سرمایه گذاری شاهد درخشش هر چه بیشتر کشتی گیران خوزستانی در میادین مختلف ورزشی باشیم.