دوشنبه، 31 اردیبهشت 1403

یزدی: با این شرایط، فاتحه فوتبال خوزستان را بخوانید

مربی و پیشکسوت فوتبال خوزستان گفت: من یک مصاحبه‌ای را می‌شنیدم که گفته بود مدیرعامل باشگاه فولاد را دیدم که دستش در دست یک دلال بود، وقتی این اتفاق در فوتبال ما هست و به صورت علنی وجود دارد باید فاتحه این فوتبال را خواند.